เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่านเว็บไซต์
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก [ 6 คะเเนน ]
86%
ดี [ 0 คะเเนน ]
0%
ปานกลาง [ 0 คะเเนน ]
0%
เฉยๆ [ 1 คะเเนน ]
15%