เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลโยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เลขที่ 206 หมู่ 2 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

โทรศัพท์ 053-650815, 053-650509

E-mail : yonoklocal206@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่