เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

กองช่าง

นายสุวิน ไชยสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภราดร ศรีตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายทินกรณ์ สุทธหลวง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวรวงศ์ บูรณะผลิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวจินตนา เสนามาต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมนัส พรมเสน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายคำพอง ภูธร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอรัญ ปิตโต
พนักงานจ้างทั่วไป(สถานีสูบน้ำ)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น