เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

คณะผู้บริหาร

นายรังสรรค์ ไชยพุฒ
นายกเทศมนตรีตำบลโยนก
เบอร์โทร 081-5305793
นายธนพงษ์ อุดมพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 088-1420768
นายวันชัย ธิวงค์เวียง
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 089-5578597
นายสถิตย์ บุญตุ้ม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 095-3912915
นายสุทธิพงษ์ อุดมพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 096-3410412
นายอภิพงษ์ ศรีกัลยาณบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 086-6731734
นางนภา บุญน้อม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 097-2863981
นางประคอง เก็บนาค
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 087-6619461
นายสุวิน ไชยสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 065-4377525
นางภรภัทร เครือวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0835700586

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น