เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

สมาชิกสภา

นายสุวิทย์ มะโนปิง
ประธานสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 084-6094834
นายวิเชียร รากะรินทร์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 081-0306891
นายไว อุ่นญาติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 096-1120181
นายประยุทธ เกษรพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 088-5532776
นายรินรดา สามแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 062-0416220
นายสมพงษ์ อามาตรมนตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 082-6981687
นายวิชัย คำภิบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 085-6184030
นายวีระศักดิ์ วงค์เมืองมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 089-4359199
นายสุริยา คำบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 083-2612428
นายคำมี ทาทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 063-8131520
นายอาคม ศรีมีงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 088-2525421
นางสาวศิริขวัญ แก้วมงคล
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโยนก
เบอร์โทร 085-6179422

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น