เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

E-Service One Stop Service 

แจ้งซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะชำรุด

01 แจ้งซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะชำรุด

ขอใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโยนก

02 ขอใช้รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโยนก

ขอใช้สถานที่/ห้องประชุมเทศบาลตำบลโยนก

03 ขอใช้สถานที่/ห้องประชุมเทศบาลตำบลโยนก

ขอดูหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

04 ขอดูหรือขอสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์

05 ขอยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์

การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำที่/ทางสาธารณะออนไลน์

06 การแจ้งเบาะแสการรุกล้ำที่/ทางสาธารณะออนไลน์

ใบอนุญาตหรือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

07 ใบอนุญาตหรือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

08 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

 


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น