เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตฯ/มาตรการให้ผู้มีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น