เทศบาลตำบลโยนก

Yonok Sub District Municipality | www.yonok.go.th

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตฯ/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น